Kontakta Krögarföreningen:

Gunnar Aldestam
070-316 02 82
gunnar@kackelstugan.com

Ann leder Ölands Krögarförening

Nyligen var det årsmöte i Ölands Krögarförening. Det hela gick av stapeln på restaurang Kalk i Löttorp, som även såg till att medlemmarna fick prova på deras goda kök.

Löttorp
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, där även styrelsen beviljades ansvarsfrihet, avtackades Agneta Ringman , Kackelstuga, som ordförande för ett utmärkt arbete under de gångna fyra åren.

Till ny ordförande för styrelsen 2014 valdes Ann Nilsson, Sandviks Hamnkrog. Övriga i styrelsen 2014 är Peter Karp, Slottshöjden, Anders Lindgren, Stora Rörs Hamncafé, Gunnar Aldestam Kackelstugan, Klaus Kernchen Bo Pensionat. Till suppleanter valdes Andreas Strömberg Halltorp och Kamilla Balcer Bednarska Guntorps Herrgård.

Ölands Krögarförening arbetar för att värna den svenska matkulturen i allmänhet och den öländska i synnerhet.
Inom krögarföreningen sker ett ständigt arbete med att utveckla samarbetet dels medlemsföretagen emellan, dels med lokala producenter – allt för att ge Öland en välrenommerad matkultur och värna om det Öländska varumärket. Ölands Krögarförening har i dagsläget 41 medlemmar.

RESTAURANGGUIDE FÖR ÖLAND
Form & Produktion Internetavdelningen | Cookies